yanğın : is.

  • Binanı, əmlakı, ümumiyyətləyana bilən hər şeyi geniş miqyasda qaplayıbməhv edən alov, atəş; habelə yanmaprosesinin özü. Yanğın baş vermək. Yanğınısöndürmək. Meşə yanğını. Yanğına qarşı tədbirlər.– Kükrəyib əsdikcə uğursuz külək; Yanğınınşöləsi yayılır göyə. S.Vurğun. Mədəndəşiddətli bir yanğın vardı. M.Hüseyn. _Yanğındəstəsi – yanğını söndürmək üçün ixtisaslaşmışşəxslərdən ibarət dəstə. Yanğınmaşını – yanğını söndürmək üçün qüvvətlinasoslarla təchiz olunmuş maşın (avtomobil)
  • məc. Geniş sahələrə yayılan, hər tərəfiqavrayan bir hadisənin güclü təzahürü, inkişafıhaqqında. Müharibə yanğını.

  • Bir cevap yazın