yanaşmaq : f.

  • Yaxınına, yanına gəlmək;yaxınlaşmaq, yanbayan olmaq. O, mənəyanaşıb qolumdan tutdu. Birisi ona yanaşıb nəisə dedi. – Fəxrəddin qapıya yanaşmaq üçünheç bir bəhanə əldə edə bilmirdi. M.S.Ordubadi.Tamam mənə yanaşıb dedi: – Gələcək-sən, burada şad görüşəcəyik. S.S.Axundov.O, Nazlıya yanaşdı, əlini onun çiyninə qoyaraq:– Nazlı! – dedi. H.Nəzərli
  • Yan almaq, kip yaxınlaşmaq, yaxınlaşıbdirənmək. Gəmi körpüyə yanaşdı
  • Bir məsələyə və s.-yə bu və ya digərmünasibət göstərmək. İşə ciddi yanaşmaq lazımdır.Müəllifin dediklərinə tənqidi yanaşmalı.– Onlar məsələyə təşkilatın mənfəətinöqteyi-nəzərindən yanaşdılar, sən isə beləyanaşmadın. M.S.Ordubadi.

  • Bir cevap yazın