yanaşı : zərf

  • Bir-birinə yaxın vəziyyətdə,bir-birinin yanında; yanbayan, yanyan.Yanaşı oturmaq. Yanaşı qoymaq. Yanaşıgetmək. Yanaşı durmaq. – Qoca usta Lətifə iləsalamlaşıb şoferlə yanaşı oturdu. M.Hüseyn.Eldarla mənim yerim yanaşı salınmışdı.İ.Əfəndiyev. // Həmhüdud, həmsərhəd
  • Bərabər, eyni zamanda. Bununla yanaşı.

  • Bir cevap yazın