yanaşılmaz : sif.

  • Yanaşmaq, yaxınlaşmaqmümkün olmayan, yanına varıla bilməyən;əlçatmaz. Yanaşılmaz bir yer
  • Yaxınına getmək mümkün olmayacaqdərəcədə sərt və ağır xasiyyətli. Yanaşılmazadam.

  • Bir cevap yazın