yanacaq : is.

  • Yandıqda istilik, alov verənhər şey (odun, kömür və s.). Yanacağı bololanlar buxarılarını qalamış, təndirlərini yandırmış,evlərini isidib ailələrinin başını biryerə yığmışdılar. Ə.Vəliyev
  • tex. Motor və mühərriklərin işləməsiüçün lazım olan maddələr (neft, benzin və s.).Yanacaq sənayesi. Yanacaq qazı. Traktorlarüçün vaxtında yanacaq gətirmək.

  • Bir cevap yazın