yamaq : is.

  • Bir şeyin cırıq və ya yırtıqyerini qapayıb örtmək üçün həmin (və yabaşqa) materialdan oraya tikilən və ya yapışdırılanqumaş və s. parçası. Yamaq salmaq.– ..Bu gəncin əynində boz rəngə çalan paltar,ayaqlarında bir-iki yerindən yamağı görünənyumşaq gürcü çəkməsi vardı. S.Rəhman. Mürşüdkişi köhnə, qara şal pencəyinin ətəyiniyuxarı qaldırıb üst köynəyinin yamağını göstərdi.Ə.Vəliyev
  • məc. Yamaq kimi görünən, ümumi ahəngi,səliqəni pozan, uymayan, yaraşmayan,yersiz, lüzumsuz əlavə, əlavə edilmiş şey.Məqalənin bu yeri yamaq kimi görünür.

  • Bir cevap yazın