yamaqlatma : “Yamaqlatmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın