yalvarış : is. Yalvarma, yalvarıb-yaxarma,yalvarmaq tərzində olan xahiş. QulaqlarımdaQönçənin iniltiləri, çığırtıları, yalvarışlarıeşidilirdi. S.Hüseyn.


Bir cevap yazın