yalvarışmaq : qarş. Yalvarmaq (çoxlarıhaqqında).


Bir cevap yazın