yalvar-yaxar :

  • is. Yalvarış, çox yalvarma.Şeyda .. xeyli yalvar-yaxardan sonrabir-iki ağız oxumaqla kifayətlənərdi. M.Hüseyn
  • zərf Yalvarmaqla, xahişlə, çox yalvardıqdansonra. Bakıda səsi olan bütün adamlaryalvar-yaxar bu işə cəlb edildi. S.Rəhman.Anasını yalvar-yaxar xörək yeməyə razıedəndən sonra .. Veys getməyə tələsirdi.Ə.Əbülhəsən. _Yalvar-yaxar etmək (eləmək)– çox yalvarmaq. [Hacıyev] bölüyəgetmək əvəzinə təzədən bir də kapitana müraciətləyalvar-yaxar edib bu təyinatdan yaxasınıqurtarmağa təşəbbüs edəcəkdi. Ə.Əbülhəsən.

  • Bir cevap yazın