yalqız : sif.

  • Tək, kimsəsiz, yalnız, təktənha.Bir mən, bir sevdiyim, bir otaq, yalqız;Deyib-danışmağın nə damağı var! Aşıq Ələsgər.// Zərf mənasında. Sən ki ey bülbül, məniheç yerdə yalqız qoymadın. Qövsi. [Heydərbəy:] Yoldaşlarım yoxdur, yalqız gəlmişəm.M.F.Axundzadə. Dörd divar içində yalqızdurmadı; O duydu hər qışı, hər baharı da.S.Vurğun
  • Ancaq, təkcə, müstəsna olaraq. Elə yalqızZakir deyil gileyli; Azürdədir aləm sərasərsəndən. Q.Zakir.

  • Bir cevap yazın