yalqızca : zərf Tək, tək-tənha, yanındaheç kəs olmadan. Yalqızca oturmaq. – Qoçpoladqalxmışdı Boranlı dağa; Yalqızca yaşardıkin boğa-boğa. A.Şaiq. [Müəllim] gecələrinitəkbaşına, yalqızca keçirirdi. S.Hüseyn.


Bir cevap yazın