yalın : sif.

  • Çılpaq, açıq, heç bir şeyləörtülü olmayan. Ayaqları yalın (ayaqqabısız).– [Uşaqların] yalın ayaqları dizlərinədək palçığabatmışdı. Çəmənzəminli
  • Boş, heç bir şeysiz. [Firidun:] ..Biz heçdənbir şey yaratmalı, yalın əllərlə zindanları,zəncirləri qırmalıyıq. M.İbrahimov.◊ Yalın qılınc – sıyrılmış, qınından çıxarılmış(qılınc). Yalın qılıncları ilə onların səflərinəhəmlə edib ol gün axşam olunca cəngelədilər. “Dərbəndnamə”.

  • Bir cevap yazın