yalınqat : sif.

  • Ancaq bir qat; astarı olmayan,astarsız. [Molla Qasımın] belində üstüsarı ipəklə çəkilmiş naxışlı ağ qurşağı, ayağındagenbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqattumanı var idi. H.Sarabski. Gülsənəm laparıqlamış, yalınqat, nazik, yamaqlı büzməniniçində oturmuş və fikrə getmişdi. S.Rəhimov
  • məc. Çox arıq, sısqa, cansız, sağlam olmayan.Mənim kimi yalınqatdan nə hasil;Adam gərək ola püsərək topçaq. Q.Zakir.

  • Bir cevap yazın