yağış : is. Xırda su damlaları şəklində atmosferyağıntısı; yağmur. Güclü yağış. Yağışyağmaq. Yağış ara vermir. – Yağışın rütubətisəqfin uçan yerindən çəkilməmişdi. C.Məmmədquluzadə.Hələ tamam qurumamış yağışgölləri; Üzərində bulud-bulud uçur milçəklər.S.Vurğun. Səlim .. yağışa düşmüş bir şəhərliyəbələdçilik etdiyini danışdı. Mir Cəlal.◊ Yağış kimi – bolluq, çoxluq bildirir.Tökdü yağış kimi gözündən yaşı; On yeddiyətəzə çatırdı yaşı. H.K.Sanılı. Yağışdan çıxıbyağmura düşmək məc. – bir çətin vəziyyətdənvə ya hadisədən qurtarıb daha çətinvəziyyətə düşmək.


Bir cevap yazın