yağışlıq : is.

  • Yağış, yağmur. Lənkəranyağışlıq çox olan yerdir
  • B a x yağmurluq 2-ci mənada.

  • Bir cevap yazın