yağı : is. Düşmən. Giryan dedi: “Ey gözümçirağı; Vəhşilərə el, mənimlə yağı”. Füzuli.Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır; Yollarınızharamıdır, yağıdır. M.V.Vidadi. Bizik kəcyağının döşündən vuran; Azadlıq yolundakeşikçi duran. S.Vurğun. _Yağı kəsilmək –düşmən olmaq. Çinovniklər rəhm edirmi fağıra;Dostlarım özümə yağı kəsildi. AşıqƏləsgər. Yağısı yarılmaq – bərk qorxmaq,bağrı yarılmaq. Pərişan olmasın bari sağımız;Yüyürməkdən saf yarıldı yağımız. Q.Zakir.


Bir cevap yazın