ŞƏPƏ

I
(Ağbaba, Meğri)
küləyin bir yerə topladığı qar yığını. – Lij-teştinin başı üstə duran şəpə Mırğı çayında olan kətdərin dö:- lətidi (Meğri)
II
(Ordubad)
ləpə, dalğa. – Şəpə az qala məni basmışdı

Bir cevap yazın