GƏLƏ

(Oğuz)
daşdan tikilmiş qoyun tövləsi

Bir cevap yazın