züvvar : bax zəvvar. Züvvarları gözləyənlərgözlərini haman tüstü tərəfə tutub, səbirsizgözləməkdə və söhbət etməkdə idilər.T.Ş.Simurq. Yaxşı, a kişi, axır sabah-biri günzüvvarlar çıxırlar. C.Məmmədquluzadə.


Bir cevap yazın