zúmmer : is. [alm. Summer] tex. Səs siqnallarıvermək üçün radiotexnika və telefoniyadaişlədilən elektrik cihazı və cihazdaeşidilən qırıq səs. Telefonda zummer yoxdur.


Bir cevap yazın