zülal : is. [ər.]

  • Saf, sərin, dadlı su(klassik şeirdə adətən təmizlik, saflıq rəmzikimi işlənmişdir). Şəfayi-vəsl qədrin hicrilə bimar olandan sor; Zülali-zövq şövqüntəşneyi-didar olandan sor. Füzuli. Xurşidim,xavərim, hilalım sənsən; Şəkərim, şərbətim,zülalım sənsən. M.V.Vidadi. Qorxuram soluxabu gül yanağın; Ey ləbi zülalım, sənağlayanda. Molla Cümə
  • biol. kim. Canlı orqanizmlərin ən mühümtərkib hissəsi olan mürəkkəb üzvimaddə. Qarğıdalı dənində 9-10 faiz zülal və4-6 faiz yağ vardır.

  • Bir cevap yazın