zükur : is. [ər. “zəkər” söz. cəmi] klas.Kişilər. Hər yerdə zükur və ünas bimaristanlarıolurdu ki, qərib və bikəs mərizlərə oradamüalicə edib pərəstar olurdular.. M.F.Axundzadə.Dağıstan xalqının ünas tayfası sövdəeləməkdə zükur qismindən sərriştəsi artıqdır.“Əkinçi”. Küçələrdə hamı; nə narü nə nur;Qarışıb bir-birə ünasü zükur. M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın