zövqsüz : sif.

  • Zövqü olmayan (b a xzövq 3-cü mənada). Zövqsüz adam. // Estetiktələblərə cavab verməyən, gözəllikdən,incəlikdən məhrum. Zövqsüz paltar. // Zərfmənasında. Zövqsüz geyinmək
  • Xoşa gəlməyən, bəyənilməyən.

  • Bir cevap yazın