zoogigiyéna : [yun. zoon və hygieinos –şəfaverici] Heyvanların sağlamlığını qorumaşəraiti və tədbirləri haqqında elm.


Bir cevap yazın