zoobaytarlıq : sif. Kənd təsərrüfatheyvanlarının yetişdirilməsinə, bəslənməsinə,saxlanmasına və onlardan düzgün istifadəolunmasına, habelə onların müalicəsinəaid olan. Zoobaytarlıq şəbəkəsi. Zoobaytarlıqinstitutu. Zoobaytarlıq tədbirləri. Zoobaytarlıqtələbləri.


Bir cevap yazın