zontikli : sif. Başına zontik tutmuş, əlindəzontik olan. Zontikli kişi. – Zontikli qadınlaralçaq çadır kimi görünürdülər. Mir Cəlal.zoo… [yun. zoon] – mürəkkəb sözlərinbirinci tərkib hissəsi olub, heyvanlar aləminəmənsubiyyət, yaxud sözün heyvana aid olduğunubildirir; məs.: zoobaytarlıq, zoogigiyena,zoopsixologiya, zoocoğrafiya, zoopark,zoostansiya.


Bir cevap yazın