zóntik : [rus. əsli holl. zonnedek-dən]Yağışdan, gündən qorunmaq üçün üzərinəparça çəkilmiş millərə bənd edilmiş açılıbbükülənəl ağacı şəklində alət; çətir, günlük,yağmurluq. Əlində zontik tutmaq. Zontik açmaq.– Pəncərənin birində açıq qadın zontikiqoyulmuşdu. S.Rəhman.


Bir cevap yazın