zonallıq : is. [yun.] xüs. Zonalar üzrəyerləşmə, qurşaqlar üzrə yerləşmə. Torpağınzonallığı. – Kiçik Qafqaz sıra dağ sistemi şaqulizonallıq qanununa tabe olan xüsusiyyətyaradır. S.Salayev.


Bir cevap yazın