zóna : [yun.] Hər hansı bir ümumi əlamətinəgörə səciyyələnən müəyyən ərazi sahəsi;qurşaq, rayon. Arktik zona. Subtropikzona. Meşə zonası. Sərhəd zonası. Respublikamızınəsas çay zonası Lənkəran – Astararayonlarıdır. Qarabağ atının vətəni və əsasyayıldığı yerlər Qarabağ zonası olmuşdur.– Xəzərin sahili, xoş gəzməli zonası da var…R.Rza.


Bir cevap yazın