zollatmaq : bax zollamaq2. Qəflətdəyatıb, ad batırıb, nam alırız biz; Başa yumruqzolladırız, kam alırız biz. M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın