zollanmaq : məch. vulq.

  • Bərk vurulmaq,ilişdirilmək, döyülmək
  • Yararsız bir şey kimi atılmaq, tullanmaq.

  • Bir cevap yazın