zoğal : is. Yeməli, qırmızı meyvəsi olanbərk oduncaqlı ağac (kol). Zoğal 5-6 metrhündürlükdə, qışda yarpağı tökülən kol və yaağacdır. Sarı rəngli çiçəkləri mart-aprel aylarındayarpaqlanmadan əvvəl açılır. Meyvəsisentyabrda yetişir. H.Qədirov. // Bu ağacınxırda turş meyvəsi. Zoğal çərdəyi. Zoğalmürəbbəsi (zoğaldan bişirilmiş mürəbbə).– Meşənin dəymiş əzgili saralar; Həm zoğalda dərilməyib qaralar. A.Səhhət. Oğul-uşaqzoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən Kərimbaba da sıradan qalmazdı. A.Şaiq. Almalarqızarır, armudlar, heyvalar saralır, əzgilləzoğal bir-birinə qarışırdı. S.Rəhimov. _Zoğalaxtası, axta zoğal – tumu çıxarılaraqqurudulmuş zoğal. Xalq batıbdır noğula, şəkərə,qəndə; Bizim evdə axta zoğal da yoxdur.M.P.Vaqif.


Bir cevap yazın