zod : is. xüs.

  • Metalları qaynaq yolu iləbir-birinə yapışdırma, calama, birləşdirmə,qaynaq. // Metalda qaynaq, calaq yeri. // Metalıdöyməklə uzatma
  • məc. dan. Kəsər, təsir, itilik. Ağzınınzodu yoxdur.

  • Bir cevap yazın