ziyil : is. Dərinin üstündə əmələ gələnmüxtəlif böyüklükdə düyüncüklər. _ Ziyiltökmək – çoxlu ziyil əmələ gəlmək, ziyilləörtülmək. [Həmzə dedi:] O, necə deyərlər,qurbağalı gölməçələrdən su içməkdən dodaqlarımziyil töküb. “Koroğlu”.


Bir cevap yazın