ziyarətgah : is. [ər. ziyarət və fars….gah] Ziyarət yeri, ziyarət üçün gedilən yer.[Şeyx Kəbir:] Qapılıb hissə olmasan gümrah;Olacaq məqbərin ziyarətgah. H.Cavid. Bakınınətrafındakı kəndlərin bir qismində bir çoxpirlər, ocaqlar, ziyarətgahlar vardı. H.Sarabski.Bu yerlər, bu qumlu, ağacsız, çiçəksiztorpaqlar hələ ta qədimlərdən belə yığın-yığıninsanların ziyarətgahı idi. Ə.Məmmədxanlı.


Bir cevap yazın