ziyanlıq : is. Zərər, itki, tələfat, xəsarət,zərər. Zəf eylədi aciz məni, qaldım əməlimdən;Çəkdim nə ziyanlıq. M.Ə.Sabir. [Qurbanəli:]..O ki qaldı qoyuna, keçiyə, onlardanda bir balaca ziyanlıq olub. N.Vəzirov.[Həsən:] Özüm də gəlib yatağın ziyanlığınıyoluxacağam. Ziyanlığın hamısını [Həzrətqulunun]gözündən soyacağam. Ə.Haqverdiyev.


Bir cevap yazın