ziyalı :

  • is. Elm, texnika, mədəniyyətsahəsində təhsilə və xüsusi biliyə malik olanvə əqli əməklə məşğul olan adam. Hər kəndinözünə görə ziyalıları var… Ə.Sadıq. Heçzaman ziyalı sayıla bilməz; Özgənin dərdiniyaşamayan kəs. B.Vahabzadə. // Ümumiyyətlə,oxumuş, mədəni, savadlı adam. // Sif.mənasında. Ziyalı təbəqələr. Ziyalı qadınlar.– [Rəcəb:] Naçalnik müavini dedi ki, axı sizziyalı cavanlarsınız. Qantəmir
  • sif. Açıq, aydın, nurlu, işıqlı. Mənim bağım,baharım! Fikri ziyalı, oğlum. M.Ə.Sabir.

  • Bir cevap yazın