ziyalandırılma : “Ziyalandırılmaq”-dan f.is.


Bir cevap yazın