ziyadar : sif. [ər. ziya və fars. …dar] klas.İşıqlı, nurlu. Əsarət bərqi xurşidi-ziyadarınlaməhv oldu. M.Hadi. [Xarrat:] Bizim Fransada,məsələn, ev heyvanlarının cins və növününyaxşılaşması üçün bir çox cəmiyyətlər təsisolunmuş ..və ziyadar məskənlər vücuda gətirilmişdir.T.Ş.Simurq. Gündə bir fənn qoyurərsəyə əfkari-bəşər; Min qəraib çıxarır əqliziyadari-bəşər. Ə.Nəzmi.


Bir cevap yazın