zırıldatmaq : icb. dan. Zırıldamağaməcbur etmək, zırıldamasına (ağlamasına)səbəb olmaq; ağlatmaq.


Bir cevap yazın