zir-zibil : top.

  • Tör-töküntü, süpürüntü,tullantı. Tikəndə quş yuva çör-çöp yığıbanzir-zibil istər. Q.Zakir. [Cəmilə:] Budur, papiroskötüyü kimi zir-zibili atmağa məxsusqablar! S.Hüseyn. [Çimnaz:] Ay bala, oradaoturma, zir-zibildi. Ə.Əbülhəsən
  • məc. Yaramaz, pis şeylər və ya adamlarhaqqında. Sözlər də cəvahir kimidir, əslibədəldən; Təşxis verən olsa, bu qədər zirzibilolmaz. Şəhriyar.

  • Bir cevap yazın