zıqqı : sif. və is.

  • Çox xəsis, çox tamahkar,acgöz. Xalıqverdiyə görə Mirzə Cəmilçox xəsis, göy, zıqqı adamdı. Ə.Vəliyev
  • Ağırxasiyyətli, zəhlətökən, zəhləaparan.Elə bir zıqqıdır ki, dindirəsi deyil.

  • Bir cevap yazın