zıqqanmaq : f. Gücənmək, gücə düşmək,hıqqanmaq. // Bir işi çox çətinliklə görmək.İdarədəkilər Müsyö Qomel ilə birlikdəhələ də o kəlmənin üstündə zıqqanırdılar.Qantəmir.zıqqana-zıqqana zərf Gücənə-gücənə,hıqqana-hıqqana, gücə düşərək, güclə, çətinliklə.Belə yerdə zıqqana-zıqqana kağızoxumaq çox ayıb olacaqdı. Qantəmir. Bəyzıqqana-zıqqana ağır gövdəsini yerdən üzdü,dərhal yekə döşəkçəyə çırpdı. Mir Cəlal.


Bir cevap yazın