zınqırovlu : sif. Zınqırov asılmış, zınqırovuolan. Zınqırovlu keçi. Zınqırovlu dəvə.Zınqırovlu dəf. – Budur iki fayton gəlir, ikisidə zınqırovlu. C.Məmmədquluzadə. Çoxdanbəri zınqırovlu fayton görməmiş uşaqlar,..məktəbin yanından uzanan araba yolu iləaşağıya sarı yüyürdülər. M.Hüseyn.


Bir cevap yazın