zindanlamaq : f. köhn. Zindana salmaq,həbsə salmaq. Can alan, qan axıdanlarınızindanlamışıq. Ə.Nəzmi.


Bir cevap yazın