zinətli : sif. Bəzəkli, süslü, bəzənmiş;qəşəng geyinmiş, bəzəkli-düzəkli. Zinətlinərgizdən, tər bənövşədən; Al-yaşıl geyinibşad olan dağlar! Aşıq Dilqəm. Azacıq sonra,Həmzə .. zinətli, amma tör-töküntülü otağınyuxarı başında dayandı. Ə.Əbülhəsən.


Bir cevap yazın