zinətləndirmək : f. Bəzəmək, süsləmək,bəzək vurmaq, yaraşıq vermək. Məgərbu səhranı zinətləndirən və ağacın özünəhüsn və lətafət verən biz yarpaqlar deyilik?F.Köçərli.


Bir cevap yazın