ZİNƏ

I
(Qarakilsə, Naxçıvan)
sızılan, süzülən. – Sarab <sirab> zinə sudu
◊ Zinə gəlməx’ (Ordubad) – sızılmaq. – Bulağın suyu zinə gəlir
II
(Zəngibasar)
bataqlıq
Zinə çəkmək (Göyçay) – oğurlamaq

Bir cevap yazın