zimistan : is. [fars.] şair. Qış, qış fəsli.Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrinibilməz. (Ata. sözü). Addadı zimistan, gəldinövbahar; Şamamanın tağı yaşıldı, yaşıl.Aşıq Ələsgər. ..Hər gecənin bir gündüzü vəhər zimistanın bir baharı olar.. C.Məmmədquluzadə.Pərişan gəzirsən bütün aləmi;Gözündə ilk bahar zimistan olur. S.Vurğun.


Bir cevap yazın